Меню
Реєстрація дітей до дошкільного навчального закладу
Сьогодні у садочку 54 дитини. Меню: сніданок-манна молочна каша, чай з лимоном, булка з вершковим маслом і твердим сиром; обід-борщ з сметаною, котлети січені з птиці, каша гречана в'язка, сік, хліб житній; полудень-риба тушкована в томатному соусі з овочами, картопляне пюре, какао на молоці, ватрушка з сиром.

 

Шановні батьки!

Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина здійснювала навчання, виховання та розвиток в дошкільному закладі міста, пропонуємо Вам зареєструватися на сайті Вінницької міської ради (vmr.gov.ua) в розіділі «Реєстрація до дитячого садочку».

Перед реєстрацією ознайомитися з інформацією про дошкільні навчальні заклади на сайті http://edu.vn.ua/dnz.html «Положенням про загальну міську електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів» та статистикою зареєстрованих заявок.

Якщо Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію, заповнивши реєстраційну форму.

Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов'язковою умовою зарахуваннядитини до дошкільного навчального закладу.

 При успішній реєстрації заявці встановлюється статус «Зареєстровано в черзі»,  дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

При наявності вільних місць статус Вашої реєстрації зміниться на «Є можливість зарахування в ДНЗ» і Вамбуде  запропоновано місце в обраному ДНЗ або  іншому закладі Вашого мікрорайону.

Вам необхідно постійно відслідковувати статус і у разі його зміни, про що Вам буде надіслано повідомлення на Вашу електронну адресу,  протягом 30 днів подати необхідні документи, визначені в Положенні,  завідуючій визначеного дошкільного закладу.

В іншому випадку Ваша черга автоматично скасовується.


1. Заповніть реєстраційну форму

(статус "Зареєстровано в черзі")

 


2. Відслідковуйте зміну статусу реєстрації

3. Прочитайте повідомлення про зміну Статусу у Вашій електронній пошті

4. Подайте документи до ДНЗ (протягом 30 днів)

 

 

Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів 

м. Вінниці

1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі -ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці, здійснюється з метою:

•-     забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Вінниці;

•-     спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Вінниці;

•-     забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

•-     забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці;

•-     запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Вінниці;

•-     здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Вінниці.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

•-            загальний міський електронний реєстр дітей до ДНЗ (далі Реєстр) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

•-            держатель Реєстру - департамент освіти Вінницької міської ради;

•-            адміністратор Реєстру - департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;

•-            реєстратор - особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;  

•-            заявник - особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

2. Порядок внесення

відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов'язковою умовою зарахуваннядитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

•-       прізвище, ім'я, по батькові;

•-       дата народження;

•-       адреса проживання;

•-       серія та номер свідоцтва про народження;

•-       інформація про пільгову категорію (за наявності);

•-       навчальний заклад, який має відвідувати дитина.

•-       б) про батьків:

•-       прізвище, ім'я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;

•-       адреса реєстрації місця проживання;

•-       контактні дані (телефон, електронна адреса).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Вінницької міської ради  розділ «Реєстрація до дитячого садочка» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором  Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.

Реєстратор зобов'язаний надавати всю необхідну допомогу, пов'язану з заповненням заяви, а також  надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

2.5.  Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

•-       на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;

•-       у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначені цим Положенням;

•-       у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;

•-       у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється  керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних. 

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов'язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

•-       заява батьків або особи, яка їх замінює;

•-       медична картка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о);

•-        довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

•-       свідоцтво про народження;

•-         реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп'ютера або в Центрі адміністративних послуг Вінницької міської ради.

3.4. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Вінниці або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу),  направлення департаменту освіти Вінницької міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.

3.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.

3.6. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.7. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності реєстраційної картки з вказаним статусом «Є можливість зарахування в ДНЗ», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ДНЗ.

3.8. Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

•-     діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

•-     діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

•-     діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях;

•-     діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

•-     діти працівників дошкільних закладів  у разі виходу на роботу.

3.9. Позачергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

•-     діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);

•-     діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ДНЗ (1:10);

•-     діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).

3.10. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги.

3.11.  У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування до ДНЗ» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися до вересня місяця, за ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в серпні-вересні, наявні місця для проходження адаптації будуть пропонуватися наступним по черзі заявкам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього року в поточному році.

3.12. Відмітка  «Відмова до вересня» в заявці, яка зареєстрована в групу раннього віку, при зміні статусу на «Є можливість зарахування в ДНЗ» вноситься на підставі заяви батьків директору департаменту освіти.

 3.13. Оператор вносить в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

3.14. Керівники ДНЗ щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період.

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім'я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру www.vmr.gov.uaвідбувається на безоплатній основі.

5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся, будь ласка, за телефоном «Цілодобової варти» 15-60 чи на електрону адресу support@vmr.gov.ua.

 

Запитання

Відповідь

1

Як мені зареєструватися у разі відсутності електронної адреси?

В полі «електронна адреса»  введіть адресу службової поштової скринькиdnz@vmr.gov.ua. У разі зміни статусу з Вами зв'яжуться представники дитячого садочку або оператор департаменту освіти.

2

В реєстраційній формі вказувати адресу проживання чи реєстрації?

Вказуйте адресу, за якою Вас можна знайти у разі потреби.

3

Де можна вказати час, коли ми хочемо піти до садочка?

В полі «Примітка» Ви можете написати бажаний час вступу дитини до дитячого садочку. Програма автоматично реєструє рік вступу станом на 1вересня: група раннього віку - до 3 років, молодша група - від 3 до 4 років, середня - від 4 до 5 років, старша - від 5до 6 років.

4

Чи обов'язково приходити до міської ради, щоб зареєструватися до дитячого садочка?

Необов'язково, якщо у Вас є доступ до Інтернету, Ви самостійно можете зареєструватися на сайті Вінницької міської ради.

5

Як зареєструвати заявку, якщо свідоцтво про народження видане в іншій країні?

У разі наявності свідоцтва про народження з інших країн реєстраційна картка в полі «серія і номер свідоцтва» заповнюється наступним чином:

Серія

номер

9-ПО

(перші великі 2 літери від назви країни, Португалія - ПО, США - СШ.

«9-» не змінюється )

6 останніх цифр оригінального свідоцтва про народження. Якщо в номері свідоцтва менше 6 цифр, наприклад 1456, то записується 001456.

Повинно бути обов'язково 6 цифр.

9-ВЕ (Великобританія)

459876

 

6

Якщо старша дитина ходить до цього садочка, де про це можна вказати?

В полі «Примітка» Ви можете вказати дану інформацію.

7

Коли буде змінено статус? 

Статус буде змінено наприкінці серпня - початку вересня, коли формуються групи. Проте, у разі наявності вільних місць в дитячому садочку, зміна статусу може відбутися протягом року, про що Вам буде повідомлено листом на Вашу електронну адресу. Відслідковуйте Ваш статус на сайті.

8

При реєстрації нам вказали електронну адресу dnz@vmr.gov.ua, яким чином ми взнаємо про зміну статусу? 

 

Про зміну статусу Вам повідомлять представники дитячого садочку або працівник департаменту освіти міської ради по телефону.

9

 Куди і коли нести документи на зарахування? 

З моменту отримання повідомлення, що Ваш статус змінено, Вам надається 30 днів, щоб звернутися до адміністрації дитячого садочку щодо зарахування Вашої дитини.

10

В реєстраційній формі вказувати мікрорайон проживання? 

В реєстраційній формі Ви обираєте мікрорайон розташування дитячого садочку, до якого Ви бажаєте зарахувати Вашу дитину.

11

Як можна додати електронну адресу до вже зареєстрованої заявки?

Можете відправити додаткову інформацію на електроннy адресу support@vmr.gov.ua.

12

Ми зареєстровані 120, а в садочку буде сформовано тільки 3 групи, це означає, що ми залишимося без садочка? 

В такому разі Вам буде запропонований дитячий садочок, який знаходиться у вибраному Вами мікрорайоні і де є в наявності місця. Перед реєстрацією ознайомтесь з інформацією щодо наповненості груп садочку.

13

При заповненні реєстраційної форми з'являється повідомлення, що така дитина вже зареєстрована, що нам робити? 

Даний випадок свідчить, що з метою реєстрації до декількох садочків, хтось сфальсифікував номер свідоцтва про народже


волог.:

тиск:

вітер: