Меню
Прозорість та відкритість діяльності закладу. 10. Річний звіт про діяльність закладу.
Сьогодні у садочку 54 дитини. Меню: сніданок-манна молочна каша, чай з лимоном, булка з вершковим маслом і твердим сиром; обід-борщ з сметаною, котлети січені з птиці, каша гречана в'язка, сік, хліб житній; полудень-риба тушкована в томатному соусі з овочами, картопляне пюре, какао на молоці, ватрушка з сиром.

Місією ДНЗ №58 є реалізація права кожної дитини на якісну та доступну освіту, що забезпечує рівні стартові умови для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі.

   Програма вибудовується відповідно до напрямів розвитку дошкільного навчального закладу №58, визначеними як пріоритетні і враховує вирішення  наступних завдань:

*    створення сприятливих умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання кожної дитини, реалізацію еколого-естетичних, інтелектуальних, культурних, патріотичних, творчих можливостей дошкільників;

*    формування громадянської позиції у всіх суб'єктів освітнього процесу;

*    створення умов для  налагодження тісної психолого-педагогічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та реалізації інтегрованого підходу до формування   різнобічно розвиненої особистості  дошкільника.

*    розширення спектру надання оздоровчих послуг,

*    розширення спектру  надання оздоровчих послуг, етнокультурного компоненту оздоровчої програми;

*    модернізація матеріально-технічної бази дитячого закладу.

ДНЗ № 58 є самостійною юридичною особою, керується у своїй діяльності нормативно-правовими документами, регулюючими діяльність ДНЗ:

·        Закон України « Про дошкільну освіту»;

·        Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. за № 305;

·        Концепція  Державної цільової програми  розвитку дошкільної освіти на період до 2020 року;

·        Базовий компонент дошкільної освіти України;

Освітні програми:

-«Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.).

-«Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

Парціальні освітні програми:

·       «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

·       «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

«Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л.,   Лещенко З.), використовуються рекомендації та розробки журналів «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Зростаємо разом»,  «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра», «Музичний керівник», «Коза-диск», кращий творчий досвід вихователів міста та  області.

·        Інструктивно - методичні листи МОН України.

    Педагогічний  колектив   ефективно впроваджує  в  практику  роботи різноманітні  нетрадиційні  форми, методи  роботи, інноваційні технології:

Ø Л. В.  Шелестова  «Вчимося читати»;

Ø Образотворча  діяльність  джерело естетичних почуттів та розвитку дітей  раннього віку. С.В. Циганова;

Ø Н. Гавриш «Технологія розвитку  мовлення  дітей»;

Ø К. Орф «Ознайомлення  дошкільників  з різновидами  музичних  звуків»,

шукає  шляхи  підготовки до  реалізації завдань базового компонента. В методичному кабінеті дібрані матеріали «Банк інноваційних технологій» та сучасні інноваційні  технології.

    В дошкільному  закладі  створені умови  для  розвитку  і виховання  кожної дитини, її  індивідуальних  можливостей.  

У ДНЗ функціонує 2 різновікові групи:

·        група раннього -  та молодшого  віку - 1;

·        середнього дошкільного віку - та старшого дошкільного віку -1;

·        форми організації - колективна, індивідуальна;

·        типи занять - фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.  Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя. 

     Для дітей раннього віку за формою організації найдоцільнішими є індивідуальні, індивідуально-підгрупові (2-3 дитини) та підгрупові (8-10 дітей) ігри-заняття.

Орієнтовна тривалість ігор-занять визначається віковими та індивідуальними особливостями розвитку дітей. Так, тривалість ігор-занять з дітьми віком до 1,5 року не повинна перевищувати 8-10 хвилин, від 1,5 до 2 років - 10 хвилин, від 2 до 3 років - 15 хвилин. Ігри-заняття з дітьми раннього віку доцільно проводити протягом дня. Їх тематика за необхідності повторюється, закріплення набутих знань та вмінь здійснюється в різних видах повсякденної життєдіяльності дітей.

      Методична робота ДНЗ № 58 «Марійка» спрямована на організацію якісно нового рівня освітньо-виховного процесу, на реалізацію нової редакції Базового компонента, що скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а в кінцевому результаті на виконання дітьми програмових вимог. Крім цього робота спрямована на підвищення та активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу до рівня сучасних вимог та оптимального рівня розвитку навчання та виховання дошкільників. Покращенню освітньо-виховного процесу сприяє діагностична основа методичної роботи. В наявності різні види анкет, тестів, діагностичних карт.

      Для забезпечення повноцінного освітнього процесу у дошкільному закладі сформований кваліфікований колектив педагогів.

До складу якого входять:

1. Завідуюча

2. Вихователі-4.

3.Музкерівник- 1.

 

Аналіз організації предметно-розвивального середовища.


       Розвиваюче середовище  в групах організовано відповідно до вимог Базового  компонента, програми «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років, сучасних вимог, відповідає віку, безпечне, дозволяє дитині проявити ініціативу, активність, забезпечує вільний  доступ до всіх осередків, куточків, іграшок, обладнання.

  Кожен малюк може знайти заняття у відповідності зі своїми інтересами. Дітям надано право перетворювати середовище з урахуванням їх потреб та інтересів.
     У групах створені осередки для сюжетно-рольових  ігор, комунікативної  активності,ігрові, художні, музичні, бібліотечні, природознавчі, будівельні, національні, театральні, рухової  активності, відпочинку. Для розвитку дитячої компетентності активно використовуються природознавчі  осередки, що дозволяють формувати біологічні уявлення про життя рослин і тварин, розвивати практичні вміння і навички з догляду за тваринами і рослинами.

        Разом з тим розвивальне середовище, як в групах так і на території дитячого закладу потребує  постійного оновлення, враховуючи інструктивно-методичні рекомендації щодо «Організації роботи в дошкільних навчальних закладах».

  Перспектива вирішення проблеми - вдосконалення розвиваючого середовища через оновлення та поповнення обладнання на ігрових та спортивному майданчику, придбання ігрових центрів, дидактичних посібників та іншого обладнання   фабрич- ного виконання.

Робота в закладі з формування грамотності в питаннях здоров'я здійснюється в трьох взаємопов'язаних напрямках: робота з дітьми, робота з батьками. Робота з співробітниками ДНЗ.

     Робота з дітьми, це спеціально організовані тематичні, ігрові, інтегровані заняття та ігри з валеологічною спрямованістю, походи, екскурсії, тематичні дозвілля і розваги, театралізована діяльність, художньо-естетична діяльність, педагогічне проектування, оздоровчо-ігрові години, години рухів, за гартувальні заходи.

    Робота з батьками проводиться у вигляді консультативної допомоги, оформлення тематичних стендів, відкриті заняття, день здорового способу життя в рамках тижня відкритих дверей, індивідуальне консультування з поточних проблемних питань, вихід на батьківські збори медичного персоналу, (узагальнення досвіду сімейного виховання), спільні заходи.

  Робота з співробітниками ДНЗ це:

       Санпросвітницька робота зі співробітниками ДНЗ (в рамках виробничих зібрань, школи помічника вихователя, сан.мінімума); висвітлення питань здорового способу життя в рамках педрад, семінарів, психологічні тренінги.

       У зв'язку з даною тенденцією зростає значимість роботи педагогічного персоналу по диференціації (залежно від стану здоров'я) та індивідуалізації фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи в дитячому садку. В рамках здоров'язберігаючої і здоров'яформуючої діяльності закладу розроблені і включені в практику роботи диференційовані заходи для підтримки і зміцнення здоров'я вихованців ДНЗ.

   Підтримці і зміцненню здоров'я суб'єктів освітнього процесу сприяє і дотримання вимог Зако­ну України «Про дошкільну освіту», За­кону України «Про фізичну культуру», інструктивно-методичних рекомендацій М0Н України «Організація фізкультур­но-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» від 27.08.04 р. за № 1/9 - 438., при організації освітнього процесу в ДНЗ, при поповненні предметно-розвивального середовища та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, при організації лікувально-профілактичної та фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ, організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних умов (профілактичні, санітарно гігієнічні та протиепідемічні заходи).

   Крім цього завідуюча та медсестра організовують медико-педагогічний контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень, за фізкультурно-оздоровчою роботою. відстежує

 Санітарно епідеміологічна обстановка в дитячому саду благополучна, що досягається неухильним дотриманням санітарно - епідеміологічного режиму в групах, на харчоблоці та в установі в цілому.

  Аналіз захворюваності дітей проводиться щомісячно, що дає можливість педагогам спільно з батьками вихованців планувати оздоровчі та гартувальні заходи.

   За результатами аналізу розробляється  план заходів щодо зниження захворюва- ності, який доводився до відома співробітників.

В установі ведеться робота по профілактиці дитячого травматизму.

 Найважливішим фактором, що свідчить про роботу колективу є показники здоров'я дітей.

Відповідно  до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35 «Організація харчування дітей у дошкільному на­вчальному закладі»), чинного статуту ДНЗ та з урахуванням наказу МОЗ та МОН України «Про затвердження По­рядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 року за № 249/329, здійснюється організація харчування дітей у дошкільному закладі.

 Забезпечення закладу продуктами хар­чування, процес організації харчування дітей,  здійснюється відповідно до встановлених норм «Інструкції з ор­ганізації харчування дітей у ДНЗ» від 17.04.2006 року за № 298/227.

 Постійний контроль за якістю про­дуктів, технологією їх приготування та зберігання дозволяє забезпечити дітей якісним триразовим харчуванням,  влітку  вводити  другий  сніданок. Це - соки, фрукти, ягоди.

Завідуюча,медсестра, члени батьківського комітету, вихователі груп  систематично контролюють організацію та якість хар­чування дітей: зак­ладку продуктів харчування, кулінарну обробку та вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та пра­вильність зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів,  що дає можливість забезпечити оптимальний раціон харчування дітей, знизити шлунково-кишкові захворювання. Результа­ти контролю фіксуються у «Санітарно­му журналі», розглядаються на нарадах при завідуючій.

З метою вітамінізації блюд влітку значно зростає вживання в їжу свіжих овочів, соків, фруктів. 

  В дошкільно­му закладі складене перспективне ме­ню осінь-зима, весна-літо   завдяки  якому можна збалансувати харчування, врахувати всі необхідні дитячому організму вітаміни, мікроелементи, білки, жири та вуглеводи. В залежності від наявного набору продуктів в меню можуть відбуватись зміни. Враховуючи  прин­ципи збалансованості харчування, медсестра корегує перспективне меню.

Постійно  здійснюється контроль за дотри­манням санітарно-гігієнічних правил відповідно до вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та протиепі- деміологічного благополуччя насе­лення», «Про захист населення від інфекційних захворювань», «Про бо­ротьбу із захворюванням на туберкуль­оз», Державних санітарних правил, Інструкції по організації життя і здо­ров'я дітей в дошкільних закладах, адміністрацією та медичним персона­лом.

 
волог.:

тиск:

вітер: