Меню
Новини
Логоритміка - веселий та корсний розвиток мовлення.

ЛОГОРИТМІКА /Files/images/korektsyna_robota/78611783_0_5061c_367aecd3_XL.pngЛогоритміка - 
це низка вправ, завдань, ігор, що поєднує в собі музику і рухи, музику і слово, музику, слово і рухи. І все це направлення на вирішення корекційних, освітніх, а також оздоровчих задач.

Логоритміка - рухливі ігри та фізичні вправи у поєднанні з мовленням сприяють вдосконаленню загальної моторики. Може використовуватися психогімнастика або елементи психогімнастики, що залежить від індивідуальних особливостей дитини.

Основні завдання - це: зняти втому і напругу; внести емоційний заряд; удосконалювати загальну моторику; виробити чіткі координовані дії у взаємозв'язку з мовленням Якщо ми проаналізуємо рекомендовані схеми, які пропонують різні автори, то ми помітимо, що до них включено різні види музичної діяльності: співи, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах.

/Files/images/korektsyna_robota/78199784_0_56e84_effc9e65_XL.pngСпіви - включають в себе вправи та підспівки для тренування периферичного відділу мовного апарату а також вправи для розвитку дрібної моторики, ігри зі співами, координацію співів і рухів.
Сприйняття музики (слухання) - використовується для релаксації для активізації і розвитку слухової уваги а також розвитку вольових рис характеру.
Музично-ритмічні рухи - мають на увазі вправи, ігри зі співами та словом, інструментальні ігри для розвитку уваги, пам'яті, координації рухів, орієнтації у просторі, почуття ритму, тощо.
Гра на музичних інструментах - допомагає розвитку почуття ритму та дрібної моторики.
Виходячи з усього цього, можна зробити висновки: музичний керівник, який знайомий з основами логопедії та зацікавлений в роботі з дітьми, у яких присутні вади мовлення допомагати в корекційній роботі кожній дитині.

Все, що оточує нас живе за законами ритму. Зміна пір року, день і ніч, серцевий ритм і багато іншого підпорядковане певному ритму. Будь ритмічні рухи активізують діяльність мозку людини. Тому з самого раннього дитинства рекомендується займатися розвитком почуття ритму в доступній для дошкільнят формі - ритмічних вправах і іграх.

Система ритмічного виховання набула великого поширення в країнах Європи на початку ХХ століття. Логопедична ритміка займає особливе місце в системі комплексного методу корекційної роботи з дошкільниками і служить меті нормалізації рухових функцій і мовлення, в тому числі дихання, голосу, ритму, темпу і мелодико-інтонаційної його боку.

Логоритмічні заняття - це методика, яка спирається на зв'язок слова, музики і руху і включають в себе пальчикові, мовленнєві, музично-рухові і комунікативні ігри. Взаємдія зазначених компонентів може бути різноманітною, з переважанням одного з них.

У системі логоритмічних роботи з дітьми дошкільного віку можна виділити два напрямки: вплив на немовленнєві та на мовленнєві процеси.

Основними завданнями логоритмічних вправ впливу є:
  • розвиток слухового уваги і фонематичного слуху;
  • розвиток музичного, звукового, тембрового, динамічного слуху, почуття ритму, співочого діапазону голосу;розвиток загальної і тонкої моторики, кінестетичних відчуттів, міміки, пантоміміки, просторових організацій рухів;
  • виховання вміння перевтілюватися, виразності і грації рухів, вміння визначати характер музики, погоджувати її з рухами;
  • виховання переключаемости з одного поля діяльності на інший;
  • розвиток мовної моторики для формування артикуляційної бази звуків, фізіологічного і фонаціонного дихання;
  • формування і закріплення навику правильного вживання звуків у різних формах і видах мовлення, у всіх ситуаціях спілкування, виховання зв'язку між звуком і його музичним чином, буквеним позначенням;
  • формування, розвиток і корекція слухо-зорово-рухової координації;

Вправи на розвиток і активізацію різних функцій:


Загальна моторика, координація рухів, орієнтування в просторі

/Files/images/korektsyna_robota/1.pngГра «Сонечко»
Діти стають навколо обруча, тримаються за нього. Вправа виконується під музичнийсупровід кілька разів. Дітям необхідно підняти обруч вгору, опустити вниз під вірші, які читає логопед.
Вранці сонечко встає -
Світлом осяває.
Увечері воно заходить -
Нічка наступає.

Якщо діти не можуть самостійно утримувати рівновагу за допомогою обруча, здійснюється педагогічний супровід.

Гра «Помічники»
Діти стоять і тримаються за обруч однією рукою. Вправа виконується під музичний супровід. Дітям необхідно пересуватися по колу під вірші, які читає логопед.

Ми по сонечку йдемо -
Ніжки зміцнюємо,
Щоб іграшки прибирати -
Мамі допомагати.

Якщо діти не можуть самостійно пересуватися, їм допомагає дорослий (тип допомоги залежить від тяжкості порушення). Вправа ускладнюється збільшенням кількості кіл.


Дата: 2017-08-27 09:06:40волог.:

тиск:

вітер: